ผลิตภัณฑ์ใช้ในไก่สดแช่แข็งในการส่งออก / Product for frozen poultry for export

MIDLAND PC 6010

0.00 ฿

ผลิตภัณฑ์ใช้ในไก่สดแช่แข็งในการส่งออก / Product for frozen poultry for export

MIDLAND PC 6011

0.00 ฿

ผลิตภัณฑ์ใช้ในไก่สดแช่แข็งในการส่งออก / Product for frozen poultry for export

MIDLAND PC 6012

0.00 ฿

ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำดื่มและอาหารเสริมในฟาร์มสำหรับสัตว์ทุกชนิด / Product for drinking and supplement within all farm animals

M-Cloxi -M-CLO

240.00 ฿

ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำดื่มและอาหารเสริมในฟาร์มสำหรับสัตว์ทุกชนิด / Product for drinking and supplement within all farm animals

M-Cloxi-M-TAB

100.00 ฿

G-LIFE อาหารเสริมสำหรับสัตว์

G-LIFE ชนิดน้ำ (เหลว)

500.00 ฿

G-LIFE อาหารเสริมสำหรับสัตว์

G-LIFE ชนิดผง

180.00 ฿

ผลการทดลองผลิตภัณฑ์

ผลการทดลองที่ ใช้กับไก่เนื้อ

ป้องกันปัญหาลำไส้ของไก่ เนื่องจาก Glife มี anticoccidial กับการตอบสนองการทำงานของไก่ ป้องกันโรคบิด และสร้างพลังงานที่ชัดเจน ไนโตรเจนช่วยในการ metabolizable ของโปรตีนและการย่อยสารจากอีเทอร์ดีขึ้น

ผลการทดลองที่ ใช้กับไข่ไก่

ช่วยป้องกันโรคบิดช่วยป้องกันโรคในลำไส้ช่วยเพิ่มน้ำหนักของไก่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนอาหาร (FCR) ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลกระทบเชิงลบปริมาณ 1.5 : 1,000 กิโล(ของอาหาร)

ผลการทดลองที่ ใช้กลับวัวเนื้อ

การทำงาน ให้การรักษาความสมดุลของค่า pH ในกระเพาะ ช่วยเพิ่มการย่อยเส้นใยอาหารช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลผลิตของปริมาณน้ำนมที่สูงขึ้นมีการปรับตัวกับสภาพความร้อนได้ดีขึ้น มีภูมิต้านทานตอบสนองต่อโรคภัยได้ดีขึ้น

ผลการทดลองที่ ใช้กับวัวนม

การรักษาความสมดุลค่า pH ในกระเพาะ มีการบริโภคที่ดีขึ้น มีผลผลิตที่สูงขึ้น
ให้ผลผลิตของปริมาณน้ำนมที่สูงขึ้นมีการปรับตัวกับสภาพความร้อนได้ดีขึ้น มีภูมิต้านทานในการตอบสนองต่อโรคภัยต่างๆได้ดีขึ้น

ผลการทดลองที่ ใช้กับ Maron Lobster และสัตว์น้ำต่างๆ

เป็นยาต้านจุลชีพจากเชื้อโรคแบคทีเรียที่เป็นบวก
มีสรรพคุณในการต้านโปรโตซัวเป็นตัวป้องกันการอับเสบ และ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวช่วยควบคุมความดันและระบบภูมิคุ้มกันไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลกระทบเชิงลบ ปริมาณ 1.5 : 1000 กิโล (ของอาหาร)

ผลการทดลองที่ ใช้กับสัตว์บกอื่นๆเช่นหมูแพะและสัตว์อื่นๆ

anticoccidial ทำให้แบคทีเรียในลำไส้ของสุกรลดลง ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไม่แสดงอาการ ช่วยระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้(KC Turner,2012) และลดการผลิตสารที่เป็นอันตรายของแบคทีเรีย และทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานทำให้กระเพาะอาหารเกิดการย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น