บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี การพัฒนา การวิจัย และผลิตสารคลอรีนไดออกไซด์ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร นานาชนิด โดยเฉพาะสัตว์ปีก อาหารทะเล อุตสาหกรรมอาหารที่มาจากการเกษตรทุกชนิด เพื่อเพิ่มนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานสูงสุดในการส่งออก และเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งได้ประสบผลสำเร็จโดยมีลูกค้าผลิตอาหารไก่สดส่งออกนอกในเครือมหาชนที่ล้ำหน้าในประเทศไทย และอื่นๆ โดยได้ให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ด้วยทักษะนวัตกรรมดังกล่าวในปี พ.ศ. 2553 บริษัทจึงได้นำเข้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม G-Life และ M-Clo-Xi (น้ำดื่มอัศจรรย์) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และได้รับใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม G-Life และ M-Clo-Xi (น้ำดื่มอัศจรรย์) อาหารปลอดสารพิษ (Organic) จากกรมปศุสัตว์ โดยไม่มีสารตกค้าง ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งนวัฒกรรมใหม่ของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนานาชนิด บริษัทจึงได้ริเริ่มอีกครั้งในการวิจัยพัฒนา และทดลองใช้อาหารเสริม G-Life และ M-Clo-Xi (น้ำดื่มอัศจรรย์) กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มตั้งแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจุบัน ทำให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเพิ่มภูมิคุ้มกันและสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆที่มีในสัตว์ ได้เป็นอย่างดี โดยมีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักเพิ่ม ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและอัตราการตายน้อยลงเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ใช้ G-Life และ M-Clo-Xi ทั้งนี้ได้ใช้ทำการทดลองกับฟาร์มหลายชนิด เช่น วัวนม วัวเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู และอื่นๆ ก็ทำให้ผลผลิตสูงขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อใช้ตามอัตราส่วน (Specification) ที่แนะนำโดยทางบริษัท อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงดังกล่าวที่ใช้ G-Life และ M-Clo-Xi สามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคทั้งหลายทำให้ได้อาหารดีและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานซึ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์และผู้บริโภคทุกคน

This is a simple headline