บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี การพัฒนา การวิจัย และผลิตสารคลอรีนไดออกไซด์ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม อาหาร นานาชนิด โดยเฉพาะสัตว์ปีก อาหารทะเล อุตสาหกรรมอาหารที่มาจากการเกษตรทุกชนิด เพื่อเพิ่มนวัฒกรรมให้ได้มาตราฐานสูงสุดในการส่งออก และเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จโดยมีลูกค้าผลิตอาหารไก่สดส่งออกนอกในเครือมหาชนที่ล้ำหน้าในประเทศไทย และอื่นๆ โดยได้ให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ด้วยทักษะนวัฒกรรมดังกล่าวในปี พ.ศ. 2553 บริษัทจึงได้นำเข้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม G-Life และ M-Clo-Xi (น้ำดื่มอัศจรรย์)ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และได้รับใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม G-Life และ M-Clo-Xi (น้ำดื่มอัศจรรย์) อาหารปลอดสารพิษ (Organic) จากกรมปศุสัตว์ โดยไม่มีสารตกค้าง ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งนวัฒกรรมใหม่ของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนานาชนิด  ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและอัตราการตายน้อยลงเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ใช้ G-Life และ M-Clo-Xi ทั้งนี้ได้ใช้ทำการทดลองกับฟาร์มหลายชนิด เช่น วัวนม วัวเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู และอื่นๆ ก็ทำให้ผลผลิตสูงขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อใช้ตามอัตราส่วน (Specification) ที่แนะนำโดยทางบริษัท อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงดังกล่าวที่ใช้ G-Life และ M-Clo-Xi สามารถนำมาใช้เป็นผลผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคทั้งหลายทำให้ได้อาหารดีและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานซึ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์และผู้บริโภคทุกคน

ผู้นำระบบพัฒนาคุณภาพน้ำและอาหาร เพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์นานาชนิด

G-LIFE – จีไลฟ์
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม

G-Life น้ำมันสกัดสีดำเข้มได้จากกระบวนการพิเศษที่ปราศจากการใช้ความร้อน  โดยมีส่วนผสมของกลีเซอไรด์จากกรดไขมัน ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนอาหารและยังส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น เป็นที่คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการให้อาหารสัตว์อยู่ที่ประมาณ 65-70% ของต้นทุนการผลิต ดังนั้นวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการให้อาหารสัตว์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ นม ไข่ และขนสัตว์ สัตว์จะใช้พลังงานจากอาหารตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เมื่อร่างกายของสัตว์ได้รับการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ พลังงานที่หลงเหลือจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น อันได้แก่ เนื้อ นม ไข่ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

M-Clo-Xi – เอ็มโคลไซ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำของสัตว์ภายในฟาร์ม

M-Clo-Xi  คือ สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายชนิด ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ในการกำจัดเชื้ออย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่ม ผักและผลไม้ การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งโรงพยาบาล และโรงแรม การใช้ M-Clo-Xi ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำแทนการใช้คลอรีนน้ำหรือคลอรีนแก๊สในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ได้มีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น  สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการลดต้นทุน ซึ่ง
ส่งผลกำไรที่สูงขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าพอใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อดีของการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและอาหารเสริม

Chlorine Dioxide

  • An unstable gas
  • Must be generated fresh on-site ( water stream )
  • Generated through the controlled reaction of hydrochloric acid and sodium hypochlorite with precursor.

MIDLANNEX SUPERB
CHEMICALS PRODUCTS
MID PC 6010
MID PC 6011
MID PC 6012

Serving the Food and Beverage Industries

Applications Processing

– Air chill
– Reduced chill water
– lmproved product quality
– FDA, USDA, Canadian approval
– Sanitizers and cleaners
– Birds rinse ( lnside – Outside )

Sanitation and Service

  • Complete line of sanitation chemicals

  • Custom equipment manufacture

  • Scheduled server and chemicals including chlorine, chlorine dioxide, peracetic acid, QACs, and iodines

ติดต่อเรา & แผนที่เดินทาง